HAKKIMIZDA

Çocuğunuzun
gelişimini önemsiyoruz.

2006 yılında, okul öncesi eğitim alanında yüksek kalite ve standartta bir anaokulu hizmeti verebilmek için yola çıktık. Yönder Okulları da aynı Küçük Şeyler Anaokulları gibi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde yüksek kalite ve standartta bir eğitim hizmeti vermek için hayata geçirildi.

O gün, çocuklar ve aileler için yola çıkardığımız eğitim projemiz kısa süre içinde 19 il / ilçede 33 okula ulaştı.

YÖNDER OKULLARIN’DAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER, HER ŞEYDEN ÖNCE KENDİ “BENLİĞİNE LİDERLİK ETMEYİ” ÖĞRENMEKTEDİRLER.

NEDEN

Yönder Okulları?

Eğitim Anlayışımız

Yönder Okullarının eğitim anlayışı, öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

Çocuğunuz Kendini Keşfetsin

Eğitsel etkinlikler, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimizin çok yönlü ve tüm yönlü gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla eğitsel etkinlikler yapılır.

Çağdaş Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuz İngilizce Eğitiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planını (Common European Framework) Esas Almaktadır. Amacımız yabancı bir dili sevdirmek ve dilin farklı kültürlere saygı ile yaklaşma özelliğini erken yaştan itibaren kazandırmaktır.

VİZYONUMUZ

Farklılıkları ve özgünlüğü
ile eğitim dünyasının
yönderi ve önderi olmak.

MİSYONUMUZ

Bireyin biricikliğini önemseyen ve
koruyan bir eğitim kurumu olmak
ve bu kurumların ülkemizin dört bir
yanında çoğalmasını sağlamaktır.

FELSEFEMİZ

Ailelere ve topluma
“çocuksu” değerleri ve insani
değerleri sunmaktır.

mars

Eğitim Modeli

Yönder Okullarının eğitim anlayışı, öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

Temel Eğitim Anlayışımızda Öğretmenin Rolü Yönder sözcüğünün kelime anlamı “herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse, mentor” demektir.

Yönder Okullarının eğitim anlayışı, öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

Eğitsel etkinlikler, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimizin çok yönlü ve tüm yönlü gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla ders etkinlikleri ve uygulamaları ile sağlanması mümkün olmayan katkılar eğitsel etkinlikler aracılığı ile sağlanır.