Lise

EĞİTİM SİSTEMİ

Yönder Lisesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde aldıkları yüksek standarttaki eğitimle; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve yabancı dillerde gösterdikleri başarılarla üniversite yaşantısına başlaması hedeflenir.

Yönder Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı kalınarak hazırlanan yıllık planlar tüm kampüslerimizde aynı zaman dilimlerinde uygulanır. Ölçme değerlendirme çalışmaları eş zamanlı uygulanarak, tüm kampüsler arası değerlendirmeler raporlanır. Sınav sonuçlarına uygun ek çalışmalar, ödevler planlanır. Etüt uygulamaları, kurs planlamaları bu doğrultuda yapılır.

Sınıf seviyelerine göre ders dağılımları farklılık göstermekle birlikte 11 ve 12. Sınıflarda YKS çalışmalarına yönelik ayrı bir planlama yapılmaktadır. Kaynak kitap kullanımı, etüt çalışmaları, ödevlendirme ve deneme uygulamaları yoğunlaştırılmış bir planlama ile uygulanmaktadır.

YÖNDERİZ LİDERLİK PROGRAMI

Öğrencilerin gelecekteki mesleklerinin seçim sürecine rehberlik etmek amacıyla YÖNDERİZ Liderlik Programı uygulanmaktadır.

Öğrencilere uygulanan farklı envanterlerle doğru hedef belirlemeleri sağlanır.

Kariyer Günleri ile alan uzman kişilerle bir araya gelmeleri sağlanır.

Üniversite tanıtım/alan gezileri yapılır.

Yurtdışı danışmanlık hizmeti verilir.

Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri ve toplum hizmeti çalışmalarında aktif rol almaları için yönlendirilir.

Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR)  (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı) oluşturmuştur. CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak kriterleri, yaşam boyu öğrenme bilincini ve ortak bir bakış açısını sağlamayı mümkün kılar. Aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktadır. CEF dil hedefleri paralelinde, iletişimsel dil öğretimi (Communicative Approach) eğitim anlayışını benimsemektedir.

Özel Yönder Okulları Lise Bölümü olarak, İngilizce eğitimimiz CEF’e bağlı olarak yürütülür. Bu sebeple İngilizce kitapları, metotları, müfredatı ve aktiviteleri bu programa uygun seçilmiştir. Bu da öğrencilerimizin kendilerine uluslararası standartlarda bir temel oluşturmalarını sağlayacaktır. Eğitim hayatı boyunca dünya insanı olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizi İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli yerli ve yabancı kaynaklı metinleri okuyabilen, bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Okulumuzda gerçekçi atmosfer yaratmanın önemine inanarak sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinlikler öğrencilerin yabancı dili doğal olarak kullanacakları şekilde planlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda farklı kültürden bireylerle düşünce alışverişi içinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri doğal bir ortam yaratılır. Tüm bu çalışmalar sürecinde öğrencileri ulusal (YGS, LYS) veya FCE, TOEFL, IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara girmeleri için teşvik eder ve bu sınavlara hazırlarız.

Okulumuzun 12. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında C1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Resmi CEFR ilkelerine göre C1 İngilizce seviyesindeki bir kişi:

  • Geniş yelpazedeki zorlu ve daha uzun metinleri anlayabilir ve tam anlamını kavrayabilir,
  • Fikirlerini ifade arama mimiklerine girmeden akıcı ve spontane şekilde ifade edebilir,
  • Dili sosyal, akademik ve profesyonel amaçlı olarak esnek ve etkin şekilde kullanabilir,
  • Karmaşık konularda net, sağlam yapılı ve ayrıntılı metinler üretebilir ve bağlaçlar ile uyumlu öğeleri kontrollü şekilde kullanabilir.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi verilmektedir. İkinci yabancı dil öğretiminde de ‘Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’ esas alınmaktadır.

Yönder okulları ölçmeyi uzunluk ölçme veya ağırlık ölçme gibi reel bir şablon üzerine oturmaz. Her öğrencinin kendi öğrenme yolculuğunda aldığı mesafeyi tanımlamaya çalışır.

Ölçme değerlendirme çalışmalarında, klasik ölçme araçlarının yanında bilimselliği kanıtlanmış ölçme araçlarından da faydalanılmaktadır.

Yönder Eğitim Programı, öğrencilerini tüm ulusal ve uluslararası sınavlara ve yarışmalara hazırlamak üzere kurgulanmıştır. Yönder Okulları’nda sınavlara ve yarışmalara hazırlık çalışmaları diğer özel okullardan farklı olarak öğrencilerin kaygılanmadan telaşlanmadan yaratıcılıklarını ve yaşama sevinçlerini ellerinden almadan gerçekleştirilir. Bu süreçte öğrencilerimiz, öğrenme heyecanlarını ve başarılı olma umutlarını kaybetmeden sınavlara ve yarışmalara hazırlanır.

Öğrencinin okula başladığı ilk hafta yapılan Hazır Bulunuşluk Sınavı ile, geçen seneden öğrencinin heybesinde ne getirdiğine bakılır, eksik konuların tamamlanması için hemen harekete geçilir. Yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü ölçme sınavlarının yanında, her sınıf seviyelerine göre hazırlanmış sınav takvimine uygun olarak deneme sınavları yapılarak, öğrencilerin Ulusal sınavlara hazırlanması sağlanmaktadır. Her sınav sonrasında öğrencilerin eksik kaldıkları konular tespit edilir ve bu eksikliklerin giderilmesi için etüt, ev ödevi, ortak çalışma gibi yöntemler kullanılır. Her sınavda tabi ki bir birinci çıkacaktır, bizim amacımız öğrencilerimizin her birinin bir önceki ölçme aracına göre bir adım daha ileri gidip gitmediğini belirlemektir.

Akademik başarının yanında öğrencilerimizin sosyal başarıları ve gelişmeleri de bizim için çok önemli ve değerlidir. Bunun için sosyal başarı ve gelişimlerini de ölçme araçları ile takip etmekteyiz. Güvenilirliği kanıtlanmış rehberlik tarama testleri ile öğrencilerimizin sosyal başarı ve gelişmeleri rehberlik birimleri koordinasyonunda belirlenir ve gerekli rehberlik çalışmaları ile öğrencilerimiz sürekli önlere doğru taşınır.

SINAV HAZIRLIK PROGRAMI

YKS hazırlık programı 11 ve 12.sınf öğrencilerine bireysel ve grup olarak iki ayrı dalda yürütülen bir programdır.

Yönder Okulları YKS hazırlık programına 11.sınıf öğrencileri ile başlar. 11. sınıf öğrencilerine eğitim öğretim yılı başında TYT (Temel Yeterlilik Testi) için gerekli hazırbulunuşluklarını ölçen Hazırbulunuşluk Sınavı uygular. Bu sınav sonucunda öğrenciye belirli süreli bireysel çalışma programı hazırlanır. Belli bir takvim dahilinde yapılan deneme sınavları ile öğrencinin ilerlemesi ölçülür. Kazanım eksikleri ve ihtiyaçları belirlenerek öğrencilere bireysel veya grup etüt programı uygulanır. Belirli süreli çalışma programları öğrenci ve yönder işbirliği ile hazırlanır, yenilenir.

12.sınıf öğrencilerimizde YKS hazırlık programı, MEB 12.sınıf müfredat programına ek olarak yürütülmektedir. Bu program kapsamında sınıf derslerinde, ders ve konu bazlı 9, 10 ve 11. sınıf müfredatları hakkında genel tekrarlara yer verir. Öğrencilere belirli aralıklarla TYT (Temel Yeterlilik Testi ) ve AYT ( Alan Yeterlilik Testi )  deneme sınavları uygular. Öğrencinin eksik kazanımlarının giderilmesi adına bireysel / grup çalışması etüt programı uygulanır.