Ortaokul

Akademik Çalışmalar

Yönder Okullarında  MEB programlarına uygun çalışmalar yapılır. Programın amacı keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere; “İlgi uyandıran, dikkat çeken, merak ettiren, araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran, motivasyonunun sürekliliğini sağlayan, öğrenme sorumluluğunun üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan özellikte” öğrenme yaşantıları hazırlanmaktadır. Bu nedenle her bir ders saati; etkinliği, materyali ve teknolojik araç- gereçleri ile bir ekip çalışmasının ürünü olarak görülür.
Temel ders grupları ile genel, geleneksel bir bilgi temeli kazandırırken bu bilgiyi iletmek için Yönder Okulları, tüm öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamayı amaçlar.

Bu kapsamda temellendirilen Yönder Eğitim Programı, aşağıdaki çalışmalarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlar:

•    Akademik hazırlık (Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, İspanyolca, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri)
•    Psikolojik hazırlık (Sınav kaygısı, özgüven, heyecan vb.)
•    Öğrenme stratejileri
•    Zaman yönetimi
•    Hızlı okuma
•    Test teknikleri
•    Deneme sınavları
•    Öğrenme eksiklikleri tamamlama

Hafta içi ve hafta sonu etüt saatleri ile tamamlama ve pekiştirme çalışmaları ise düzenli olarak sürdürülür.

Öğrencilerimiz, öğretim yılı süresince;

•    Hazırbulunuşluk Sınavı
•    Okulistik Deneme Sınavları
•    Genel Değerlendirme Sınavı
•    Yılsonu Olgunluk Sınavı ile sınav provası yapar.

Öğrencilerimizin girdikleri tüm sınavlar, sonuçları doğrultusunda ölçme değerlendirme uzmanları tarafından analiz edilir ve raporlaştırılır. Bu raporlar, eğitim lideri, eğitim lideri yardımcısı, branş öğretmenleri, program geliştirme uzmanı ve psikolojik danışman ile paylaşılır.

Ayrıca her bir öğrencimiz için özel hazırlanan sınav karneleri, hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle paylaşılır. Öğrencilerimizde çıkan eksik kazanımlar doğrultusunda özel tamamlama programları hazırlanır. Bu programlar kapsamında bireysel ya da küçük gruplar halinde etüt çalışmaları yapılır.

Yabancı Dil Programı

Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR) (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nı) oluşturmuştur.

CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak kriterleri, yaşam boyu öğrenme bilincini ve ortak bir bakış açısını sağlamayı mümkün kılar. Aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktadır. CEF dil kazanımları paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışını benimsemektedir.

Yönder Okulları olarak, İngilizce eğitimimiz CEF’e bağlı olarak yürütülür. Bu sebeple seçtiğimiz İngilizce kitapları, uyguladığımız İngilizce öğretim metodları, müfredatımız ve tüm aktivitelerimiz bu programa uygun seçilmiştir ve öğrencilerimizin kendilerine uluslararası standartlarda bir temel oluşturmalarını sağlayacaktır.

5-8. sınıf seviyelerinde ise amacımız, öğrencilerimizi elde ettikleri alt yapı ile CEF kriterleri doğrultusunda güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma, sunumları ve çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir, öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir doğallıkla iletişim kurabilir, ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi verebilir ve anlaşılır metinler yazabilir duruma getirmektir. Güncel konulardaki tartışmalarda; görüşlerini açıklayıp, belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak düşündüklerini ifade edebilmeleri ve durumla ilgili sebepler ileri sürüp, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilmeleri öğrencilerimizden beklenen kazanımlardır. Makale, öykü, biyografi ve röportajlar kullanarak aktif okuma yöntemleri uygulama, okuduklarından notlar çıkarabilme, kitap analizi yapabilme, yaratıcı ve etkili bir sunum hazırlama ve topluluk önünde sunumunu yapabilme gibi konular programın ana amaçlarındandır.

Tüm bu bilgi ve becerilerle gelişen öğrencilerimizin Avrupa Birliği standartları çerçevesinde 8. Sınıflarımızdan mezun olan öğrencilerimizin Common European Framework (CEF) B2 düzeyinde olmalarını hedeflemekteyiz.

Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemi göz önünde bulundurularak ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi okulumuzda gerçekleştirilmektedir.

Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç çalışma dilinden biridir. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir ve Almanca dil bilgisi yükseköğrenim olanaklarının tüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır. Almanca eğitiminde 8. sınıfın sonunda öğrencilerin Almanca seviyelerinin Goethe Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekte olan ‘’Fit in Deutsch’’ sınavı ile ölçülmesi planlanmaktadır.

Eğitsel Etkinlikler:

 

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla temel derslerin yanında eğitsel etkinlikler de önemli rol oynamaktadır.

Amacımız; eğitsel etkinlik alanlarında öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarını tanımalarını sağlama, yaratıcılıklarını geliştirme ve eğitimi zenginleştirilmiş bir form sunabilmektir. Öğrenciler; farklılıklarını, becerilerini, ilgi ve yeteneklerini eğitsel etkinliklerle kolayca ifade edebilmektedirler.

Eğitsel etkinlikler hafta içi 3 gün birer ders saati olmak üzere haftalık zaman çizelgesi içinde yer alır. Öğrenciler her dönem yeni seçimler yaparak sanatsal, sportif ve akademik etkinlik alanlarında yeni deneyimler yaşama fırsatı bulurlar.

Geri Dönüşüm Atölyesi Ebru Atölyesi Masa Tenisi
Satranç Oynuyorum-Öğreniyorum Genç Yazarlar Atölyesi
Bale Yaratıcı Plastik Sanat Etkinliği Keman
Piyano Piyanoya İlk Adım Gitar
Jimnastik Yaratıcı Yazarlar Atölyesi Halk Oyunları
Yaratıcı Drama Bilişim Teknolojileri Modern Dans
Ahşap Oyuncak Atölyesi Ritim Atölyesi Dijital Karikatür
Robotik Geleneksel Türk Oyunları Özgün Baskı
Tenis Kostüm Tasarım Atölyesi Step
Akıl Oyunları Quilling Origami
English Fun Club Felsefe Sudoku
Mandala Atölyesi Değişim Dönüşüm Atölyesi Maske
Kodlamaya Başlıyorum Dijital Kodlama Heykel

STEM Uygulamaları

STEM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanların iç içe geçerek kullanıldığı, müfredatlar arası bir yaklaşımdır. Öğrenciler fen ve matematik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birlikte kullanmasını amaçlar. STEM eğitimi, temelde 4C becerileri olarak bilinen critical thinking (eleştirel düşünme), creativity (yaratıcılık), communination (iletişim) ve collaboration (iş birliği) becerilerini öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Çocukların küçük yaştan itibaren araştıran ve sorgulayan bireyler olmalarına imkan veren STEM çalışmaları, teorik eğitim ile uygulamayı bir araya getirerek farklı disiplinlere dokunan aktif öğrenme odaklı bir yaklaşımdır. Ders planlamalarının içinde, projelerde STEM uygulamaları tüm seviyelerde yer alır.

Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

Etkili bir ölçme değerlendirme, öğrencilerin kavramsal anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Tüm değerlendirmeler geçerlilik, tutarlılık açısından incelenir. YÖNDER Okullarında süreç ve sonuç değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilir. Çeşitli ve dengeli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.

 • Değerlendirme sonuçları ile ilgili geribildirim verilir.
 • Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler, kendi hedeflerini belirlemeleri için desteklenir.

Yönder Okullarında öğrenci gelişimi aşağıdaki uygulamalarla izlenir ve analiz edilir:

 • Düzey Belirleme Sınavı: Okulumuz ara sınıflarına(2-8. Sınıf) aday olan öğrenciler düzey belirleme sınavı ile değerlendirilir.
 • Hazır Bulunuşluk Sınavı: Her eğitim – öğretim yılı başında uygulanır. (1. Sınıf dışında)
 • İzleme Sınavı(Konu Tarama Testleri) Uygulamaları: 5-8.sınıflarda yazılı sınavı öncesi uygulanır.
 • Yazılı Sınav Uygulamaları: sınıftan itibaren işlenen kazanımlara göre değerlendirmeler yapılır.
 • Proje Çalışmaları: İlkokulda yılda en az bir disiplinler arası büyük proje çalışması yapılır. Ortaokulda öğrencinin tercih ettiği herhangi bir dersten her dönemde en az bir proje verilir.
 • Erişi Sınavları: Birinci dönem sonunda 4-5-6-7-8. sınıflara uygulanır.
 • Yıl Sonu Olgunluk Sınavı: Her yıl Mayıs ayı sonunda 4-5-6-7-8. sınıflara uygulanır.

Süreç izleme uygulamaları sonrasında her öğrenci için bireysel raporlama yapılır. Raporlar doğrultusunda etüt planlaması, ödev planlaması gibi gerekli destek çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilir. Tüm gelişim raporları belli rutinlerle veliler ile paylaşılır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yaklaşımı

İlke ve Hedefler

 • Rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan her çalışma öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
 • Öğrencinin kendini tanıma ve daha iyi anlamasına, problemlerine çözüm yolları bulmada kendine yeter bir duruma gelmesine destek verir.
 • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım eder.
 • Her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve rehberlik hizmetlerini öğrencinin birey olma sürecine katkı verecek şekilde koordine eder.
 • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak anlayış ve işbirliği içinde çalışmasına yönelik bir ortam hazırlanır.
 • Rehberlik programı dinamik bir yapıdadır; öğrencilerin özellikleri ve gelişim ihtiyaçları düzenli ve sistematik olarak değerlendirilir.
 • Yönder Okullarında etkin bir öğretim programı, etkin ve verimli bir rehberlik programını gerektirir. Rehber öğretmenler öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesini sağlayacak çalışmaları planlar ve yürütür. Öğrencinin öğrenme süreçlerinden en etkili biçimde yararlanabilmesi için uygun ortamın oluşturulmasında sınıf öğretmeni/alan öğretmenleri ile birlikte kilit rol oynar.
 • Rehberlik hizmetlerinde, “süreklilik”, “gönüllülük”, ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.
 • Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülür.

Yönder Okulları PDR Hizmet Alanları

 

Yönder Okulları Rehberlik Hizmetlerinde Çok Yönlü İlişkiler Sistemi

 

Öğretmen

 • Ne Yapar?
 • Ders ve etkinlikler yoluyla öğrenciye bilgi ve beceri kazandırır.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor becerilerini geliştirmek.

Rehber Öğretmen

 • Ne Yapar?
 • Psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini geliştirir.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin, kişisel, eğitsel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek.

Eğitim Lideri

 • Ne Yapar?
 • Okuldaki tüm etkinliklerin organize edilmesini ve yürütülmesini gerçekleştirmek.
 • Amacı Nedir?
 • Okulun öğrencinin bütünsel gelişimi için uygun bir ortam olmasını sağlamak.

Sonal Hedef
Öğrencinin akademik yönden başarılı, gerekli yaşam donanımlarına sahip tüm potansiyelini kullanan mutlu ve uyumlu bir birey olmasını desteklemek.

İlköğretim’in II. döneminde rehberlik hizmetleri kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim açısından hangi hedefleri esas almalıdır?

5-6-7.KADEME

Kişisel

 • Bireyin kendini tanıma çalışmaları
 • Ergen bir birey olarak kabul görme, önemsenme, sevilme
 • Bir grup içinde “birlikte” olma duygusunun gelişimi
 • Akran ilişkilerinin gelişimi
 • Gizil güçlerini geliştirme

Eğitsel

 • Uyum ve oryantasyon çalışmaları
 • Okula ilgi ve motivasyon çalışmaları
 • Akademik benlik gelişimi çalışmaları
 • İç görü geliştirme çalışmaları
 • Çalışma alışkanlıklarının kazandırılması
 • Hazzı erteleme becerisinin kazandırılması
 • Eğitsel hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için sistemli çalışmalar yürütmesine destek verme
 • Aile ile birlikte hedef belirleme çalışmaları (“Hedef var, anlam var” ilkesinin gelişimine destek verme)
 • Hedefe bağlı motivasyon çalışmaları, başarı inancına yönelik çalışmalar (8. sınıflara yönelik)
 • Okula ilgi ve motivasyon çalışmaları (8. sınıflara yönelik)

Mesleki

 • Mesleki planlarını oluşturma; meslek alternatiflerini belirleme ve değerlendirme çalışmaları
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında olma
 • Nitelikleri ve güçlü yönleri konusunda bilinçlenme
 • LGS sınav yapısını tanıma çalışmaları (8. sınıflara yönelik)
 • Bir sonraki adım olan lise için okulları tanıma çalışmaları (8. sınıflara yönelik)
 • Mesleki planlarını oluşturma ve güncelleme (8. sınıflara yönelik)

Sınav Hazırlık Programı

Yönder Okullarında LGS hazırlık süreci ortaokulun ilk yıllarından itibaren başlamaktadır.

Ortaokulun ilk yıllarında ( 5  ve 6 . sınıflarda ) öğrencilere bu kapsamda MEB müfredatı kazanımlarına uygun sınıf ve grup çalışmaları yapılmaktadır. LGS sınavında başarı sağlamanın en büyük anahtarı olan beceri temelli soru çözebilme kabiliyetinin öğrencilere kazandırılması için gerekli zemin 5. ve 6.sınıflarda atılmaktadır. Yönderlerimiz, ortaokul öğrencilerimiz ile birlikte bireysel programlar yapmakta ve öğrencinin LGS sürecindeki en yüksek başarıya ulaşması hedeflenmektedir.

Ortaokulun son yıllarında (7. ve 8.sınıflarda ) öğrencilerimize problem çözme, okuduğunu anlama, eleştirel düşünme, analitik düşünme becerilerini kazandırılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz LGS sınavına gerekli becerileri kazanmış olarak hazırlanmış olurlar.

Öğrencilerimize ortaokulun ilk yıllarından itibaren kazandırılması hedeflenen becerilere yönelik deneme ve izleme sınavları uygulanmaktadır. LGS sürecindeki başarısı ölçülmekte ve Yönderi tarafından sürekli olarak takibi yapılmaktadır. Öğrencinin ihtiyaçları doğrulusunda bireysel çalışmalar ve etüt programları uygulanmaktadır.