Temel Yaklaşımımız

Temel Eğitim Anlayışımızda Öğretmenin Rolü Yönder sözcüğünün kelime anlamı “herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse, mentor” demektir.

Yönder Okullarında öğretmen, “öğretici-öğreten” olmak yerine sınıflardaki (öğrenme merkezlerindeki) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, öğrencilerin motivasyonlarını gözeten ve motivasyonun yükselmesi için gerekli çalışmaları yapan ve önlemleri alan, öğrencilerin biricikliğini ve farklılığını önemseyen, koruyan, öğrenciye mesleki branşı (dalı) ile ilgili danışmanlık, yönderlik (mentorluk) yapan kişidir.

Temel eğitim anlayışımızda
öğrenci

Öğrenme sorumluluğunu alan, araştıran, yaratıcı fikir ve projeler üreten, yönderi ve arkadaşları ile işbirliği yapan, sınıfta (öğrenme merkezi) ve laboratuvarda (deneme – araştırma merkezinde) faaliyetlere aktif bir biçimde katılan, eğitim faaliyetlerinin en önemli aktörüdür.

Kavramlara
Bakışımız

YÖNDER Okullarının özgün eğitim anlayışı, eğitim programı, eğitim etkinlikleri, eğitim ve yönetim kadrosunun farklılığının yanı sıra eğitim ile ilgili kavramsal faklılıklarda da kendini göstermektedir.

null

Eğitim Lideri (Müdür)

Okulun her türlü eğitimsel faaliyetlerinden ve kalitesinden birinci derecede sorumlu, eğitim faaliyetlerini düzenlemesini sağlayan, bu faaliyetleri izleyen, değerlendiren, yönlendiren, rehberlik ve öncülük eden, okulun her türlü düzenini sağlayan yönetici.

null

Eğitim Lideri Yardımcısı (Müdür Yardımcısı)

Eğitim Liderinin görev sorumluluklarını paylaşan, yardımcı olan, eğitim liderinin kendine verdiği görev ve sorumlulukları üstlenen, sorumlu olduğu bölüm, kat ya da sınıfların uyumunun ve düzeninin sağlanmasından sorumlu orta düzey yönetici.

null

Bölüm Lideri (Zümre Başkanı)

Bölümündeki eğitim faaliyetlerinin kurumsal vizyon, misyon ve değerlere amaca uygun bir biçimde düzenlenmesine, tasarlanmasına gözcülük ve liderlik yapan kişi.

null

Değişim Uzmanı (Psikolojik Danışman)

Üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışma bölümlerinden mezun, okulun değişim merkezlerinde görev yapan kişi.

null

Yönder (Öğretmen)

Sınıflardaki (öğrenme merkezlerindeki) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, öğrencilerin motivasyonlarını gözeten ve motivasyonun yükselmesi için gerekli çalışmaları yapan ve önlemleri alan, öğrencilerin biricikliğini ve farklılığını önemseyen – koruyan, öğrenciye mesleki branşı (dalı) ile ilgili danışmanlık, yönderlik (mentorluk) yapan kişi.

Öğrenci

Öğrenme sorumluluğunu alan, araştıran, yaratıcı fikir ve projeler üreten, yönderi ve arkadaşları ile işbirliği yapan, sınıfta (öğrenme merkezi) ve laboratuvarda (deneme – araştırma merkezinde) faaliyetlere aktif bir biçimde katılan, eğitim faaliyetlerinin en önemli aktörü.

null

Öğrenme Merkezi (Sınıf):

Eğitim ve öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak, keyifli ve zenginleştirilmiş yerler.

null

Değişim Merkezi (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi):

Üniversitelerin psikoloji ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun kişilerin görev yaptığı, öğrencilerin eğitimsel, kişisel, ailevi ve sosyal sorunlarının farklı bir biçimde ele alındığı, çözümler üretildiği, öğrencinin sorunları ve çözümleri ile ilgili farkındalık kazandığı yer.

null

Deneme ve Araştırma Merkezi (Laboratuvar):

Öğrencilerin araştırma, deneme ve deney yapabildikleri, araştırma ve deney yapmaya uygun bir biçimde tasarlanmış yer.