YÖNDERLİ OLMAK

 • Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemek, demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak kabul etmektir.
 • Aydınlığı bekleyen değil aydınlığı üreten kişi olmak demektir.
 • Engellerden ve olumsuzluklardan yılmamaktır.
 • Pozitif bilimi rehber edinmektir.Kendini, bilimi, sanatı, edebiyatı kısacası yaşamı keşfetmektir.
 • Çocuksu yönünü ve değerlerini kaybetmeden yaratıcı olmaktır.
 • Dünya vatandaşı olmak demektir.Toplumsal duyarlılığa sahip omak demektir.
 • Dürüst olmaktır. Yönder’li için dürüstlük en önemli değerdir.
 • Araştırmak ve keşfetmek en temel öğrenme araçlarıdır.
 • Gelecekte bekleyen her türlü sınava ve zorluklara hazır olmak demektir.
 • Kendi benliğine liderlik etmeyi başarmak demektir.
 • Ülkesine ve ailesine bağlı olmak bağımlı olmamaktır.
 • Dünyadaki eğitim, bilim, teknoloji, edebiyat ve sanat alanlarındaki gelişmeleri izlemek, aynı zamanda bu alanlarda rol almaktır.
 • Kendisi gibi olabilmek ve bundan gurur duymaktır.
 • Düşünceye değil düşünene saygı göstermek demektir.
 • Yarınlar için sorumluluğunun bilincinde olmak demektir.