Dünya hızla değişiyor. Hızla değişen bir ortama uyum sağlama ihtiyacı da aynı hızla artıyor.

Günümüzde yaşantımıza girdiğini hissettiğimiz en yenilerden Chat GPT, yeni teknolojilerin çalışma şeklimiz ve geleceğin işleri de dahil olmak üzere yaşamın tüm yönlerini etkileme hızının göstergesidir.

Çocuklarımızı bu yeni dünyaya nasıl hazırlamalıyız? Bu becerileri okulda nasıl edinmelerini sağlayabiliriz?

Okullarımızın bu değişime uyum sağlayabilmesi için ön plana çıkması gereken becerilere odaklanması gerekiyor. Karmaşık problem çözümü, analitik düşünme, aktif öğrenme ve yeniliklere açık olma becerileri öncelikli olması gereken beceriler olarak görülmektedir.

Okullarımızda öğrencilerimize kendi kendini düzenlemeyi ve aynı zamanda farklı düşünmeyi teşvik etmeyi öğreterek, içgörü koşullarını yaratan ortamları geliştirerek, yeniliği, yaratıcılığı ve problem çözmeyi destekleyebiliriz.

Hedef daha fazla öğretmek değil, daha az bilgiyi daha derinlemesine öğretmek olmalıdır. Öğrencilerimize olaylara bir bilim insanı gibi düşünmenin anlamına ilişkin anlayış kazandırmalı ve sorunlara birden fazla disiplinin bakış açısından bakabilmelerine olanak sunmalıyız.

Yenilikler farklı disiplinlerin kesişen noktalarını bir bütün içinde değerlendirebilme kapasitesine sahip gençler tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Bu nedenle okullarımızda öğrencilerimizin karmaşık problemler etrafında eleştirel düşünmelerine imkan tanımamız, gelecekte inisiyatif almalarına katkı sağlayacaktır.

Liderlik becerileri, sosyal etkileşim ve yılmazlık becerileri beslenmelidir. Yılmazlık, sadece zorlu anlarda duygusal düzenleme teknikleriyle değil, aynı zamanda kasıtlı olarak daha olumlu ruh halleri geliştirerek de eğitilebilir.

Aktif öğrenme öğrenciler için öğrenmenin doğal yoludur. Ne öğrenmek istedikleri ve nasıl öğrenmek istedikleri konusunda daha fazla özerklik ve sorumluluk verildiğinde bu çok ödüllendirici olabilir ve öğrenme için en etkili yol olan içsel motivasyon yaratabilir.

Sinirbilim, empatiyi, şefkati anlamaya ve ortak hedeflere ulaşmak için manipülatif olmaya ikna becerilerinin doğuştan gelen becerilerini geliştirmeye yardımcı olabildiğini söyler.

Bundan sonra dünya bildiklerimizle yapabildiklerimize göre şekillenecek. Böyle bir konumda olmanın sadece bilişsel becerileri değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal becerileri de içerdiğini unutmayalım.

 

KAYNAK:

Uluslararası Maarif Dergisi – 10

Future of Jobs Report World Economic Forum 2020