Eğitim Anlayışımız

Yönder Okullarının eğitim anlayışı, öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

Temel Eğitim Anlayışımızda Öğretmenin Rolü

Yönder sözcüğünün kelime anlamı “herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse, mentor” demektir. Yönder Okullarında öğretmen, “öğretici-öğreten” olmak yerine sınıflardaki (öğrenme merkezlerindeki) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, öğrencilerin motivasyonlarını gözeten ve motivasyonun yükselmesi için gerekli çalışmaları yapan ve önlemleri alan, öğrencilerin biricikliğini ve farklılığını önemseyen, koruyan, öğrenciye mesleki branşı (dalı) ile ilgili danışmanlık, yönderlik (mentorluk) yapan kişidir.

Temel eğitim anlayışımızda öğrenci

Öğrenme sorumluluğunu alan, araştıran, yaratıcı fikir ve projeler üreten, yönderi ve arkadaşları ile işbirliği yapan, sınıfta (öğrenme merkezi) ve laboratuvarda (deneme – araştırma merkezinde) faaliyetlere aktif bir biçimde katılan, eğitim faaliyetlerinin en önemli aktörüdür.

Çocuğunuz Kendini
Keşfetsin!

Eğitsel etkinlikler, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Öğrencilerimizin çok yönlü ve tüm yönlü gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla eğitsel etkinlikler yapılır.

Eğitsel etkinlikler, haftada üç günlük zaman çizelgesi içinde yer alır. Öğrencilerimiz, yarı dönemde seçimler yaparak sanatsal, sportif ve akademik etkinlik alanlarında özgürce deneyimler yaşama fırsatı bulurlar. Eğitsel etkinlikler sınıf seviyesine göre değişim göstermektedir.

Amacımız, eğitsel etkinlik alanlarında öğrencilerimizin ilgi ve yetenek alanlarını tanımalarını sağlama, yaratıcılıklarını geliştirme ve eğitimi zenginleştirilmiş bir formda sunabilmektir.

Çağdaş Yabancı
Dil Eğitimi

Okulumuz İngilizce Eğitiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planını (Common European Framework) Esas Almaktadır.

Amacımız yabancı bir dili sevdirmek ve dilin farklı kültürlere saygı ile yaklaşma özelliğini erken yaştan itibaren kazandırmaktır.

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin B2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.

CEF dil hedefleri paralelinde etkinlik bazlı eğitim anlayışı ile derslerde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmektedir. Aktiviteler ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılıdır. Dijital kullanımı zengin ve yetkin metodolojisi olan eğitim-öğretim kitapları kullanılmaktadır.

Öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri objektif bir ölçme değerlendirme sistemi (başarılarının uluslararası standartlarda belgelendiği Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL ile (Cambridge Secondary sınavları ve Toefl Primary/Junior sınavları) ile ölçülmektedir.

Küreselleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemi göz önünde bulundurularak okulumuzda Almanca eğitimi gerçekleştirilmektedir.

Almanca eğitimi anaokulundan itibaren haftada 4 saat olacak şekilde verilmektedir.